Privacy

 

Reisplaatje, gevestigd in Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Website: www.reisplaatje.nl

KVK nummer: 77413601
Telefoonnummer: +31651987160

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Reisplaatje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of beoordelingsformulier op onze websites hebt verstrekt.


Reisplaatje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam: om te weten met wie wij te maken hebben
  • Uw adresgegevens: om een factuur te maken
  • Uw telefoonnummer: om contact met u op te nemen
  • Uw E-mailadres: om contact met u op te nemen
  • Uw IP-adres: om onze website te beveiligen en spam te voorkomen
  • Internetbrowser en apparaat type: om onze website te verbeteren
  • Locatiegegevens: om onze website en dienstverlening te verbeteren

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom Reisplaatje uw gegevens nodig heeft

Reisplaatje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Reisplaatje gebruikt uw persoonsgegevens  in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Reisplaatje de gegevens bewaard

Reisplaatje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maakt u gebruik van onze dienstverlening? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar. Iedere ondernemer is namelijk wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Maakt u geen gebruik van onze dienstverlening? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor deze gegevens geldt een maximaal bewaartermijn van 2 jaar. Ten slotte analyseren wij uw surfgedrag met behulp van Google Analytics. Deze data wordt maximaal 26 maanden bewaard. Verderop leest u meer over Google Analytics.

Delen met anderen

Reisplaatje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Reisplaatje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reisplaatje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Cookies uitzetten in uw browser

De meeste browsers (software die u gebruikt om websites te bezoeken) maken automatisch gebruik van cookies. Wilt u dit niet? Dan kunt u uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

 

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

 

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden  op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Reisplaatje worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw  browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag  op de website. Reisplaatje gebruikt deze informatie om de werking van de website  te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Reisplaatje maakt gebruikt van Google Analytics. Deze cookies worden geplaatst door Google waardoor wij het surfgedrag op onze website kunnen analyseren en daarmee onze website en dienstverlening kunnen verbeteren. Voor de verwerking van deze gegevens hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Het laatste octet (de laatste drie cijfers van uw ip-adres) zijn gemaskeerd en gegevens delen is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.

Wilt u dat wij geen gebruik maken van Google Analytics tijdens uw sessies? U kunt gebruikmaken van een Google Chrome Opt-out Add-on waarmee u Google Analytics voor alle websites die hier gebruik maken uit kunt schakelen. Meer informatie vindt u hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Reisplaatje zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Beveiligen

Reisplaatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Reisplaatje maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Reisplaatje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via [email protected]